Unidas Podemos Ourense
Unidas Podemos Ourense
Programa
Internacionalizar e reposicionar Ourense
Ourense conta con activos, sociais e culturais, xunto a un perfil xeográfico e socioecolóxico ben definido e atractivo para aproveitar as súas fortalezas a prol dun posicionamento internacional con retorno para a súa sociedade e economía.

Internacionalizar e reposicionar Ourense

Programa
Un Ourense xestionado
O programa aspira a avanzar cara unha total transparencia tanto, no desenvolvemento dos procesos selectivos como na xestión interna do Concello, actualmente moi opaca, mesmo no detalle das partidas orzamentarias.

Un Ourense xestionado

Programa
Un Ourense xusto
Un Ourense xusto non pode esqueder aos seus maiores. Analizaremos a súa realidade, especialmente daqueles que que viven sós e dos dependentes, para detectar situacións de vulnerabilidade e pobreza, e poder facerlles fronte, garantindo os servizos de teleasistencia e atención domiciliaria.

Un Ourense xusto

Programa
Medidas transversais
Queda máis que acreditado que os servizos externalizados do municipio son de peor calidade e mais custosos. Propoñemos recuperar de forma ordenada e legal todos os servizos posibles, para xestionalos directamente dende o Concello.

Medidas transversais